آموزش مجازی

آموزش مجازی

دوره های آموزشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در سامانه آموزش مجازی برگزار می گردد.

برگزاری کارگاه نگاه انتقادی در رسانه ها در معاونت غذا و دارو و بیمارستان امیرالمومنین (ع) روز چهارشنبه  98/07/03
کارگاه نگاه انتقادی در رسانه ها

برگزاری کارگاه نگاه انتقادی در رسانه ها در معاونت غذا و دارو و بیمارستان امیرالمومنین (ع) روز چهارشنبه 98/07/03

کارگاه نگاه انتقادی در رسانه ها با سخنرانی حجت الاسلام فضل الله نژاد در ساختمان معاونت غذا و دارو و بیمارستان امیرالمومنین (ع) برگزار شد.