امام حسین (ع): حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.
چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
منو اصلی
واحد خواهران
 

واحد خواهران دفتر نهاد مقام معظم رهبری

سرکار خانم رضایی کارشناس دفتر نهاد 

تلفن تماس 34173399