امام حسین (ع): حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.
يکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨
منو اصلی
دانلود آیین نامه ها
 

 

ابتدا فایل را دانلود و سپس ازحالت فشرده خارج نمائید

   دانلود فایل : شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی.rar           حجم فایل 358 KB
   دانلود فایل : شیوه نامه شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی.rar           حجم فایل 1255 KB
   دانلود فایل : قوانین انطباق با موازین شرع مقدس.rar           حجم فایل 2032 KB
   دانلود فایل : سند اسلامی شدن دانشگاهها.rar           حجم فایل 632 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان.rar           حجم فایل 210 KB
   دانلود فایل : آئین نامه نشریات.rar           حجم فایل 2451 KB
   دانلود فایل : آئین نامه موسیقی در دانشگاه.rar           حجم فایل 1032 KB
   دانلود فایل : آئین نامه کرسی های آزاد اندیشی.rar           حجم فایل 2538 KB
   دانلود فایل : آئین نامه کانونهای فرهنگی.rar           حجم فایل 748 KB
   دانلود فایل : آئین نامه رفتار و پوشش حرفه ای.rar           حجم فایل 493 KB
   دانلود فایل : آئین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهها.rar           حجم فایل 526 KB
   دانلود فایل : آئین نامه انجمن های علمی.rar           حجم فایل 166 KB
   دانلود فایل : آئین نامه امر به معروف.rar           حجم فایل 328 KB
   دانلود فایل : آئین نامه اضباطی دانشجویان.rar           حجم فایل 1012 KB