امام حسین (ع): حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.
چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
منو اصلی
کانون های فرهنگی دانشجویی
 

مشخصات کانونهای فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک

ردیف

نام کانون

دبیر کانون

رشته تحصیلی

1

فیلم وتئاتر

سید هاشم حسینیان

پزشکی

2

فرهنگ وهنر

حسین پور چراغی

پرستاری

3

گویندگی واجرا

مهلا علی فام

پزشکی

4

جهادی

علیرضا غلامی

پزشکی

5

شعر وادب

سبحان قزلو

پرتو درمانی

6

خیریه مهرگان

فرزانه فرمانی

پزشکی

7

هلال احمر

احمد صباغی

پرستاری

8

سلامت

عاطفه پورعلی

بهداشت عمومی

9

اخلاق حرفه ای

بردیا مقیسه

پزشکی