امام حسین (ع): حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.
 • کارگاه آموزشی چگونه پدر و مادر خوبی باشیم
  کارگاه آموزشی چگونه پدر و مادر خوبی باشیم

 • برگزاری کارگاه تخصصی آموزشی مشاوره
  کارگاه آموزشی تخصصی روحانیون مشاور مستقر در بیمارستان ها و مراکز بهداشت استان مرکزی در روز پنج شنبه 95/9/18 در دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار شد.

 • گارگاه آموزشی مدیریت روابط خویشاوندی
  گارگاه آموزشی مدیریت روابط خویشاوندی

 • کارگاه آموزشی آسیب شناسی بازی های رایانه ای
  گارگاه آموزشی آسیب شناسی بازی های رایانه ای

 • برنامه پرسش و پاسخ دانشجویان با مسئولین به مناسبت 16 آذر
  برنامه پرسش و پاسخ دانشجویان با مسئولین به مناسبت 16 آذر

دفاتر نهاد
لینک های مفید