امام حسین (ع): حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.
چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
منو اصلی
خرید و فروش اعضا
 
در مواردى كه پيوند عضو جايز است ؛ آيا خريد و فروش اعضا و كليه جايز است؟

آيات عظام امام، خامنه‏اى و نورى: در فرض ياد شده، خريد و فروش آن جايز است ؛ و نيز مى‏تواند پول را در برابر اجازه برداشتن عضو بگيرد.امام، تحرير الوسيله، ج 2، التشريح، م 7 ؛ نورى، استفتاءات، ج 1، س 1004 ؛ خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 1290.

آيات عظام بهجت، سيستانى، صافى و وحيد: در فرض ياد شده، مى‏تواند پول را در برابر اجازه برداشتن عضو بگيرد. بهجت، توضيح‏المسائل، متفرقه، م 24 ؛ صافى، استفتاءات پزشكى، س 56 و 50 ؛ سيستانى، توضيح‏المسائل، احكام پيوند، م 62 ؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 2894.
آيةاللَّه تبريزى: اعضاى بدن انسان، قابل خريد و فروش نيست. تبريزى، استفتاءات، س 2078.
آيات عظام فاضل و مكارم: در فرض ياد شده، خريد و فروش آن جايز است ؛ ولى بهتر است پول را در برابر اجازه برداشتن عضو بگيرد. فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 2122 ؛ مكارم، استفتاءات، ج 1، س 1448 و 1460. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 444/500016)