امام حسین (ع): حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.
چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
منو اصلی
پیوند اعضای غیر مسلمان
 
آيا پيوند اعضاى بدن ميت غيرمسلمان (غير ذمى )، به بدن بيماران مسلمان جايز است؟

همه مراجع (به جز تبريزى و نورى ): اشكال ندارد. امام، تحريرالوسيله، ج 2، التشريح، م 6 ؛ صافى، استفتاءات پزشكى، س 49 ؛ سيستانى، توضيح‏المسائل، احكام پيوند، م 64 ؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 2897 ؛ مكارم، استفتاءات، ج‏1، س 1461 ؛ بهجت، توضيح‏المسائل، متفرقه، م 24 ؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 2127.
آيةاللَّه تبريزى: اگر جزء باطنى بدن مسلمان شود (مانند كليه )، اشكال ندارد. تبريزى، استفتاءات، س 2064.
آيةاللَّه نورى: اشكال ندارد ؛ ولى بايد اين كار با اجازه مجتهد جامع شرايط انجام گيرد. نورى، استفتاءات، ج 1، س 996. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 443/500016)