امام حسین (ع): حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.
يکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨
منو اصلی
شوهر و عزل منی
 
آيا شوهر مي‏تواند هنگام آميزش بدون رضايت همسرش به طور طبيعي عزل كند؟

همه ‏مراجع (به جز تبريزي): آري، اشكال‏ ندارد؛ ولي بدون‏رضايت زن كراهت دارد. امام، فاضل، نوري و مكارم: تعليقات علي العروة، ج 2، كتاب النكاح، الفصل الاول، م 6 ؛ بهجت، احكام پزشكي، ص 41 ؛ سيستاني، منهاج‏ الصالحين، ج 3، م 10 ؛ صافي، هدايةالعباد، ج 2، كتاب النكاح، م 10 ؛ خامنه ‏اي، استفتاءات، س 764 و 398 و دفتر: وحيد.
آيةاللَّه تبريزي:بنا بر احتياط واجب، بايد با رضايت زن عزل كند. تبريزي، صراط النجاة، ج 1، م 796.
تبصره. عزل مرد به اين است كه هنگام آميزش آب خود را بيرون از رحم زن بريزد.
(احكام زن و شوهر، سيدمجتبي حسيني، كد: 154/500033)