امام حسین (ع): حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.
چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
منو اصلی
عقیم موقت
 
آيا جايز است به جهت كنترل جمعيت، با استفاده از دستگاه به طور موقت از بارداري جلوگيري كرد؟


همه مراجع: اگر زيان مهمي نرساند و باعث نگاه و لمس حرام نشود، اشكال ندارد. بهجت، توضيح‏المسائل، متفرقه، 11 و احكام پزشكي، ص 41 ؛ مكارم، استفتاءات، ج 1، س 1516 و 1525 ؛ امام، استفتاءات، ج 3، جلوگيري از بارداري، س 9 ؛ خامنه‏اي، اجوبةالاستفتاءات، س 1256 ؛ صافي، جامع‏الاحكام، ج 2، س 1402 ؛ سيستاني، توضيح‏المسائل، احكام كنترل جمعيت، م 71 ؛ تبريزي، صراط النجاة، ج 9، س 912 و 915 و دفتر: فاضل، وحيد و نوري.
(احكام زن و شوهر، سيدمجتبي حسيني، كد: 158/500033)