امام حسین (ع): حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.
چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
منو اصلی
زن و عزل منی
 
آيا زن مي‏تواند هنگام آميزش به طور طبيعي عزل كند؟


همه مراجع: اگر شوهر راضي باشد، اشكال ندارد و در غير اين صورت عزل زن حرام است. امام، فاضل، نوري و مكارم: تعليقات علي العروه، ج 2، كتاب النكاح، الفصل الاول، م 6 ؛ بهجت، توضيح‏المسائل، متفرقه، م 11 ؛ سيستاني، منهاج‏الصالحين، ج 3، م 10 ؛ صافي، هدايةالعباد، ج 2، كتاب النكاح، م 10 ؛ خامنه‏اي، استفتاءات، س 1353 ؛ تبريزي، صراط النجاة، ج 1، م 796 و دفتر: وحيد.
تبصره. عزل زن به اين است كه هنگام آميزش خود را كنار بكشد؛ به طوري كه آب شوهر در رحم او ريخته نشود.
(احكام زن و شوهر، سيدمجتبي حسيني، كد: 155/500033)