امام حسین (ع): حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.
چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
منو اصلی
تزریقات توسط نامحرم
 
حكم آمپول زدن توسط نامحرم چگونه است؟

همه مراجع (به جز تبريزى و سيستانى ): اگر هم‏جنس در دسترس نباشد و ضرورت اقتضا كند، اشكال ندارد. خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 1303 ؛ مكارم، استفتاءات، ج‏1، س‏803 و 1567 ؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج‏1، س‏2091 و 2087 ؛ بهجت، احكام و استفتاءات پزشكى، ص‏30، س‏4 و 8 ؛ امام، استفتاءات، ج‏3، (نظر )، س‏42 ؛ نورى، استفتاءات، ج‏1، س‏933 و 966 ؛ صافى، هداية العباد، ج‏2، النكاح، م‏22 و دفتر: وحيد.
آيات عظام تبريزى و سيستانى: اگر هم‏جنس در دسترس نباشد يا آمپول‏زن غيرهم‏جنس مهارتش در تزريق بيشتر باشد، اشكال ندارد.تبريزى، صراطالنجاة، ج‏5، س‏1023 و 1024 و استفتاءات، س‏1545 ؛ سيستانى، منهاج‏الصالحين، ج‏3، النكاح، م‏21 و Sistani.org (پزشكى )، س‏1 و 5. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 437/500016)