امام حسین (ع): حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.
چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
منو اصلی
لمس بيمار نامحرم
 
لمس بيمار براى معاينه و درمان، چه حكمى دارد؟

همه مراجع (به جز تبريزى و سيستانى ): اگر پزشك هم‏جنس در دسترس نباشد، لمس بيمار براى معاينه و درمان اشكال ندارد ؛ ولى بايد به مقدار ضرورت اكتفا كند. مكارم، نورى، فاضل و امام، تعليقات على‏العروة، النكاح، ج‏35 و 48 ؛ صافى، هداية العباد، ج‏2، النكاح، م‏22 ؛ توضيح‏المسائل مراجع، م‏2441 ؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م‏2450.
آيات عظام تبريزى و سيستانى: اگر پزشك هم جنس در دسترس نباشد و يا مهارت مرد بيشتر باشد، لمس بيمار براى معاينه و درمان اشكال ندارد ؛ ولى بايد به مقدار ضرورت اكتفا كند. سيستانى، منهاج‏الصالحين، ج‏3، النكاح، م‏20 و 21 ؛ تبريزى، صراطالنجاة، ج‏5، س‏1039 و 1024.
تبصره 1. اگر معاينه از روى لباس ممكن باشد، بايد به اين راه بسنده كند.
تبصره 2. جواز لمس بيمار به منظور معاينه، باعث نمى‏شود كه نگاه به بدن نيز جايز باشد ؛ مگر آنكه نگاه به آن لازم باشد. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 435/500016)