امام حسین (ع): حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.
چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
منو اصلی
معاینه ی آموزشی توسط پزشک نامحرم
 
در بيمارستان‏ها و مراكز آموزشى - پزشكى، دانشجويان جهت آموزش به معاينه نواحى مختلف بدن (شكم، سينه، لگن و عورت ) بيمار زن مى‏پردازند. با توجه به اينكه اين امر يك موضوع آموزشى است كه در برنامه پزشكان قرار دارد، حكم آن چيست؟

همه مراجع (به جز تبريزى ): اگر فراگيرى مسائل پزشكى، در حدى است كه حفظ سلامتى و جان بيماران (هر چند در آينده )، متوقف بر آن باشد ؛ به مقدار ضرورت و ناچارى جايز است. فاضل، ج‏1، س‏2082 و 2090 ؛ مكارم، استفتاءات، ج‏1، س‏1551 و 1573 ؛ صافى، هداية العباد، ج‏2، النكاح، م‏22 و جامع‏الاحكام، ج‏2، س‏1706 ؛ نورى، استفتاءات، ج‏1، س‏957 ؛ بهجت، احكام و استفتاءات پزشكى، ص‏33، س‏20 ؛ امام، استفتاءات، ج‏3، (نظر )، س‏47 و 49 و 50 ؛ دفتر: سيستانى، وحيد.
آيةاللَّه تبريزى: اگر فراگيرى مسائل پزشكى، در حدى است كه حفظ سلامتى و جان بيماران (هر چند در آينده ) و يا حفظ پيشرفت و فرهنگ طب مسلمانان، متوقف بر آن باشد، اشكال ندارد. تبريزى، صراطالنجاة، ج 1، س 978. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 470/500016)