امام حسین (ع): حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.
چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
منو اصلی
نگاه به عکس های آموزشی
 
نگاه كردن به عكس‏هاى عريان موجود در كتاب‏هاى پزشكى - كه آموزش آن براى دانشجويان ضرورى است چه حكمى دارد؟

همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشكال ندارد. خامنه ‏اى، استفتاء، س 1313 ؛ مكارم، استفتاءات، ج‏1، س‏789 ؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج‏1، س‏2093 ؛ نورى، استفتاءات، ج‏1، س‏931 ؛ صافى، جامع‏الاحكام، ج‏2، س‏1707 ؛ بهجت، احكام و استفتاءات پزشكى، ص‏31، س‏12 ؛ امام، استفتاءات، ج‏3، (نظر )، س‏49 و 50 ؛ تبريزى، صراطالنجاة، ج‏5، س‏1022، دفتر: سيستانى و وحيد. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 471/500016)