امام حسین (ع): حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.
چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
منو اصلی
رادیولوژی توسط نامحرم
 
انجام سونوگرافى و گرفتن عكس‏هاى راديولوژى نامحرم، چه حكمى دارد؟

همه مراجع (به جز آيت اللّه تبريزى و آيت اللّه سيستانى): اگر اين كار مستلزم نگاه يا تماس با بدن نامحرم باشد، جايز نيست؛ مگر آنكه متخصص هم جنس در دسترس نباشد و انجام دادن اين امور ضرورى باشد.آيت اللّه مكارم، استفتاءات، ج‏1، س‏803 و 1567؛ آيت اللّه فاضل، جامع‏المسائل، ج‏1، س‏2091 و 2087؛ آيت اللّه بهجت، احكام و استفتاءات پزشكى، ص‏30، س‏4 و 8؛ امام خمينى، استفتاءات، ج‏3، (نظر)، س‏42؛ آيت اللّه نورى، استفتاءات، ج‏1، س‏933 و 943؛ آيت اللّه خامنه‏اى، سايت، نگاه؛ آيت اللّه صافى، هداية العباد، ج‏2، (النكاح)، م‏22 و دفتر آيت اللّه وحيد.
آيت اللّه تبريزى و آيت اللّه سيستانى: اگر اين كار مستلزم نگاه يا تماس با بدن نامحرم باشد و متخصص هم جنس در دسترس نباشد و يا مهارت متخصص مرد در انجام اين امور بيشتر باشد، اشكال ندارد.آيت اللّه سيستانى، منهاج‏الصالحين، ج‏3 (النكاح) م‏21 و sistani.org، (پزشكى)، س 1 و 5؛ آيت اللّه تبريزى، صراطالنجاة، ج‏5 س‏1023 و 1024 و استفتاءات س 1545. (احكام نگاه و پوشش، سيد مجتبي حسيني، كد: 130/500018)