امام حسین (ع): حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.
يکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨
منو اصلی
لمس نامحرم برای گرفتن نبض
 
آيا پرستار مى‏تواند براى گرفتن نبض و فشار خون و... به بدن نامحرم نگاه و او را لمس كند؟

همه مراجع (به جز تبريزى و سيستانى ): با وجود پرستار هم‏جنس، اين كار براى غيرهم‏جنس جايز نيست ؛ ولى اگر ضرورت باشد، اشكال ندارد. بهجت، احكام و استفتاءات، ص‏29، س‏3 و 4 ؛ مكارم، نورى، فاضل و امام، تعليقات على‏العروة النكاح، م‏35 ؛ صافى، هداية العباد، ج‏2، النكاح، م‏22 ؛ وحيد، توضيح‏المسائل م‏2450 ؛ توضيح‏المسائل مراجع م‏2441.
آيات عظام تبريزى و سيستانى: اگر براى انجام دادن اين امور، پرستار هم‏جنس در دسترس نباشد و يا مهارت غيرهم‏جنس در اين زمينه بيشتر باشد، اشكال ندارد. تبريزى، صراطالنجاة، ج‏5، س‏1023 و 1024 و استفتاءات، س 1545 ؛ سيستانى، Sistani.org، (پزشكى )، س‏1 و منهاج‏الصالحين، ج‏2، النكاح، م‏20 و 21.
تبصره 1. پرستار در نگاه و لمس تنها بايد به همان قسمت از بدن - كه انجام معاينه به آن ارتباط دارد اكتفا كند.
تبصره 2. چنانچه پرستار براى معاينه، به نگاه و لمس بدن بيمار نياز داشت، مانعى ندارد و در غير اين صورت، تنها بايد به يكى از آن دو اكتفا كند.
تبصره 3. در صورتى كه معاينه از روى لباس ممكن باشد، بايد به اين مقدار اكتفا كند و لمس بدن جايز نيست. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 436/500016)