امام حسین (ع): حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.
چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
منو اصلی
حکم پیوند اعضای شخص مبتلا به مرگ مغزی
 
آيا استفاده از اعضاى بدن شخصى كه دچار مرگ مغزى شده (مانند قلب و كليه )، براى نجات جان بيماران ديگر جايز است؟

آيات عظام امام، بهجت، تبريزى، سيستانى، صافى، فاضل و وحيد: در فرضى كه هنوز شخص از دنيا نرفته، استفاده از اعضاى او، قتل نفس محسوب مى‏شود و جايز نيست. صافى، استفتاءات پزشكى، س 59 ؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 2142 بهجت، توضيح‏المسائل، متفرقه، م 24 ؛ تبريزى، استفتاءات، س 2071 و 2058 و دفتر: امام.
آيةاللَّه خامنه‏اى: اگر استفاده از اعضاى بدن شخص ياد شده، باعث تسريع در مرگ وى شود، جايز نيست. در غير اين صورت اگر با اجازه قبلى او صورت گرفته باشد و يا نجات جان نفس محترمى متوقف بر آن عضو مورد نياز باشد، اشكال ندارد. اجوبة الاستفتاءات، س 1291.
آيةاللَّه مكارم: اگر مرگ مغزى به طور كامل و مسلم باشد و هيچ گونه احتمال بازگشت به زندگى عادى وجود نداشته باشد - چنانچه براى نجات جان مسلمانى باشد اشكال ندارد. مكارم، استفتاءات، ج 1، س 1456.
آيةاللَّه نورى: آرى، جايز است ؛ ولى اگر ميت در اين باره وصيت نكرده باشد، بايد اين كار با اجازه مجتهد جامع شرايط انجام گيرد. نورى، استفتاءات، ج 1، س 995. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 442/500016)