امام حسین (ع): حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.
دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
منو اصلی
کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه
 

دستورالعمل اجرايی ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاه

ماده 3ـ کميته ناظر بر نشريات دانشگاهی

براساس بند 1 ماده 2 ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، در هر دانشگاه کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی»‌ـ که در این دستورالعمل به اختصار «کمیته ناظر» نامیده می‌شود‌‌ـ زیر نظر «شورای فرهنگی دانشگاه» تشکیل می‌شود.

 

ماده 4ـ ترکیب کمیته ناظر به شرح زیر است:

1.      معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه (رئیس کمیته)

2.       نماینده تام‌الاختیار و دائم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

3.       یک حقوق‌دان به انتخاب رئیس دانشگاه

4.       سه نفر عضو هیأت علمی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه

5.       مدیر امور فرهنگی دانشگاه (دبیر کمیته)

6.      سه نفر از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشگاه که یک نفر از ایشان عضو علی‌البدل محسوب می‌شود.