امام حسین (ع): حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.
چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
منو اصلی
کارگاههای سال 1397
 

   دانلود فایل : مدیریت از منظر نهج البلاغه.mp3           حجم فایل 18401 KB
   دانلود فایل : مسئله شناسی استاد حسنوند.mp3           حجم فایل 34351 KB
   دانلود فایل : مسئله شناسی استاد چگنی.mp3           حجم فایل 19851 KB
   دانلود فایل : مدیریت خانواده استاد طبائی نژاد.mp3           حجم فایل 30610 KB
   دانلود فایل : شیوه های سازگاری همسران استاد عشقی.mp3           حجم فایل 21086 KB