امام حسین (ع): حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.
يکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨
منو اصلی
معرفی اعضای ستاد
 

رئیس ستاد : رئیس دانشگاه 

دبیر ستاد: مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 

مسئول دبیرخانه: به انتخاب مسئول دفتر نهاد 

معاون درمان: عضو اصلی 

معاون فرهنگی و دانشجویی : عضو اصلی 

یک عضو هیات علمی به انتخاب رئیس ستاد

 یک عضو فعال دانشجویی به انتخاب رئیس ستاد