امام حسین (ع): حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.
پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
منو اصلی
معاینه توسط پزشک متخصص نامحرم
 
در صورتى كه پزشك هم‏جنس هم وجود دارد و معالجه مستلزم نگاه و لمس است ؛ ولى احتمال مى‏رود كه متخصص غيرهم‏جنس بيمارى را بهتر تشخيص دهد، تكليف چيست؟

همه مراجع (به جز تبريزى و سيستانى ): تخصص بيشتر باعث نمى‏شود كه زن به پزشك مرد مراجعه كند ؛ مگر آنكه ضرورت و احتمال خطر در ميان باشد. صافى، هداية العباد، ج‏2، النكاح، م‏22، نورى، استفتاءات، ج‏1، س‏933 ؛ امام، استفتاءات، ج‏3، (نظر )، س‏42 و 43 و84 ؛ بهجت، احكام و استفتاءات پزشكى، ص‏30، س‏5 و 6 ؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج‏1، س‏2089 ؛ خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 1303 ؛ مكارم، استفتاءات، ج‏1، س‏1572 ؛ دفتر: وحيد.
آيات عظام تبريزى و سيستانى: اگر تخصص پزشك مرد در آن بيمارى بيشتر باشد، مراجعه به او اشكال ندارد. سيستانى، منهاج‏الصالحين، ج‏2، النكاح، م‏21 و Sistani.org، (پزشكى )، س‏1 ؛ تبريزى، استفتاءات، س‏1545 و صراطالنجاة، ج‏5، س‏1024 و 1023. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 434/500016)